Hỗ trợ trực tuyến
 • Hotline :093.636.9060
 • Khách sạn :0987 666 888
Vé xe giảm giá
Du thuyền được yêu thích nhất
Du thuyền Bhaya 2 ngày
2.288.000 vnđ
Bến tàu Tuần Châu, Hạ...
Du thuyền Dragon Legend...
8.173.000 vnđ
Bến tàu Hòn Gai –...
Du thuyền Dragon Legend...
4.464.000 vnđ
Bến tàu Hòn Gai –...
Du thuyền Dragon Pearl 3...
5.707.000 vnđ
Bến tàu Hòn Gai –...
Du thuyền Dragon Pearl 2...
2.937.000 vnđ
Bến tàu Hòn Gai –...
Tour Du lịch được yêu thích nhất

Train & Sleeping train

Điểm đi

Điểm đến

Ngày đi

Ngày về

Người lớn

Trẻ em

Sơ sinh

 

 • Công ty
 • Dich vụ
 • Điểm đi
 • Điểm đến
 • Giá

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

06:04

01:34

Ga Vinh

285.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
285.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
394.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
371.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
318.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
437.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
413.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

5:25

03:25

Ga Vinh

291.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
291.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
411.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
388.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
337.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
456.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
431.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

6:04

15:04

Ga Vinh

283.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
283.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
375.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
354.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
303.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
415.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
393.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

6:28

19:38

Ga Vinh

233.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
233.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
343.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
316.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
286.000vnđ

Thống Nhất

22:30

Ga Hà Nội

6:55

05:25

Ga Vinh

280.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
NA1
NML
280.000vnđ
NA1
K6 Tầng 1
420.000vnđ
NA1
K6 Tầng 2
400.000vnđ
NA1
K6 Tầng 3
345.000vnđ
NA1
K4 tầng 1
455.000vnđ
NA1
K4 Tầng 2
435.000vnđ

Thống Nhất

20:40

Ga Hà Nội

11:30

08:10

Ga Đồng Hới

445.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
QB1
NML
445.000vnđ
QB1
K6 Tầng 1
670.000vnđ
QB1
K6 Tầng 2
635.000vnđ
QB1
K6 Tầng 3
530.000vnđ
QB1
K4 tầng 1
750.000vnđ
QB1
K4 Tầng 2
710.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

10:05

05:35

Ga Đồng Hới

456.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
456.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
634.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
535.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
708.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

9:25

07:25

Ga Đồng Hới

465.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
465.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
633.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
546.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
709.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

10:22

19:22

Ga Đồng Hới

451.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
451.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
611.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
575.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
486.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
681.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
641.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

11:09

00:19

Ga Đồng Hới

349.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
349.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
548.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
501.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
451.000vnđ

Thống Nhất

20:05

Ga Hà Nội

13:44

09:49

Ga Huế

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE23
NML
585.000vnđ
SE23
K6 Tầng 1
975.000vnđ
SE23
K6 Tầng 2
935.000vnđ
SE23
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE23
K4 tầng 1
1.010.000vnđ
SE23
K4 Tầng 2
1.000.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

13:18

08:48

Ga Huế

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
585.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

12:27

10:27

Ga Huế

596.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
596.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
884.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
759.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.055.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
993.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

13:42

22:42

Ga Huế

581.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
581.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
855.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
804.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
677.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
955.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
901.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

15:56

11:26

Ga Đà Nẵng

665.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
665.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
1.028.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
966.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
811.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.149.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
1.081.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

16:00

13:00

Ga Đà Nẵng

678.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
678.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
1.031.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
967.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
831.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.154.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
1.086.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

16:28

01:28

Ga Đà Nẵng

659.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
659.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

17:39

06:49

Ga Đà Nẵng

501.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
501.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
735.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
671.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
601.000vnđ

Thống Nhất

20:10

Ga Hà Nội

16:10

12:20

Ga Đà Nẵng

650.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE19
NML
650.000vnđ
SE19
K6 Tầng 1
1.025.000vnđ
SE19
K6 Tầng 2
965.000vnđ
SE19
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE19
K4 tầng 1
1.150.000vnđ
SE19
K4 Tầng 2
1.080.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

25:44

21:14

Ga Nha Trang

1.063.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
1.063.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
1.604.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
1.505.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
1.258.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.796.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
1.691.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

24:04

22:04

Ga Nha Trang

1.084.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
1.084.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
1.679.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
1.574.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
1.346.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.885.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
1.771.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

26:36

11:36

Ga Nha Trang

1.053.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
1.053.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
1.589.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
1.491.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
1.247.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
1.779.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
1.678.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

28:33

17:43

Ga Nha Trang

801.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
801.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
1.301.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
1.185.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
1.057.000vnđ

Thống Nhất

00:30

Ga Hà Nội

01:15

Ga Sài Gòn

4.345vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1/2
NML
1.423.434vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

9:20

7:33

Ga Lào Cai

315.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
LC1
NML
315.000vnđ
LC1
K6 Tầng 1
540.000vnđ
LC1
K6 Tầng 2
510.000vnđ
LC1
K6 Tầng 3
455.000vnđ
LC1
K4 tầng 1
645.000vnđ
LC1
K4 Tầng 2
640.000vnđ

Thống Nhất

06:10

Ga Hà Nội

10:25

15:56

Ga Lào Cai

305.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
LC3
NML
305.000vnđ
LC3
K6 Tầng 1
535.000vnđ
LC3
K6 Tầng 2
505.000vnđ
LC3
K6 Tầng 3
450.000vnđ
LC3
K4 tầng 1
635.000vnđ
LC3
K4 Tầng 2
630.000vnđ

Orient Express

21:10

Ga Hà Nội

8:20

05:30

Ga Lào Cai

550.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP1
Deluxe
550.000vnđ
SP1
VIP Cabins 2
2.300.000vnđ
SP1
VIP Cabins 1
2.500.000vnđ

King Express

Nước Uống

Chi tiết

21:10

Ga Hà Nội

8:20

05:30

Ga Lào Cai

545.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP1
Superior
545.000vnđ
SP1
Business
575.000vnđ
SP1
Private Business
2.440.000vnđ
SP1
Deluxe
625.000vnđ
SP1
Private Deluxe
2.640.000vnđ

King Express

Nước Uống

Chi tiết

21:50

Ga Hà Nội

8:15

06:25

Ga Lào Cai

535.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP3
Superior
535.000vnđ
SP3
Business
565.000vnđ
SP3
Private Business
2.340.000vnđ
SP3
Deluxe
615.000vnđ
SP3
Private Deluxe
2.540.000vnđ

Thống Nhất

16:40

Ga Đồng Hới

13:00

05:40

Ga Hà Nội

445.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
QB2
NML
445.000vnđ
QB2
K6 Tầng 1
670.000vnđ
QB2
K6 Tầng 2
635.000vnđ
QB2
K6 Tầng 3
530.000vnđ
QB2
K4 tầng 1
750.000vnđ
QB2
K4 Tầng 2
710.000vnđ

Thống Nhất

18:30

Ga Đồng Hới

10:05

04:50

Ga Hà Nội

456.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn

Thống Nhất

19:37

Ga Đồng Hới

9:38

05:30

Ga Hà Nội

465.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
465.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
633.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
546.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
709.000vnđ

Thống Nhất

09:01

Ga Đồng Hới

10:42

19:58

Ga Hà Nội

451.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
451.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
611.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
575.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
486.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
681.000vnđ
SE6
K4 Tầng 2
641.000vnđ

Thống Nhất

15:15

Ga Đồng Hới

11:55

03:30

Ga Hà Nội

349.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN2
NML
349.000vnđ
TN2
K6 Tầng 1
548.000vnđ
TN2
K6 Tầng 2
501.000vnđ
TN2
K6 Tầng 3
451.000vnđ

Thống Nhất

22:44

Ga Vinh

5:59

04:50

Ga Hà Nội

285.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE2
NML
285.000vnđ
SE2
K6 Tầng 1
394.000vnđ
SE2
K6 Tầng 2
371.000vnđ
SE2
K6 Tầng 3
318.000vnđ
SE2
K4 tầng 1
437.000vnđ
SE2
K4 Tầng 2
413.000vnđ

Thống Nhất

23:46

Ga Vinh

5:44

05:30

Ga Hà Nội

291.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
291.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
411.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
388.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
337.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
456.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
431.000vnđ

Thống Nhất

13:20

Ga Vinh

6:31

19:58

Ga Hà Nội

283.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
283.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
375.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
354.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
303.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
415.000vnđ

Thống Nhất

20:21

Ga Vinh

6:57

03:30

Ga Hà Nội

233.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN2
NML
233.000vnđ
TN2
K6 Tầng 1
343.000vnđ
TN2
K6 Tầng 2
316.000vnđ
TN2
K6 Tầng 3
286.000vnđ

Thống Nhất

21:20

Ga Vinh

6:34

03:54

Ga Hà Nội

280.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
NA2
NML
280.000vnđ
NA2
K6 Tầng 1
420.000vnđ
NA2
K6 Tầng 2
400.000vnđ
NA2
K6 Tầng 3
345.000vnđ
NA2
K4 tầng 1
455.000vnđ
NA2
K4 Tầng 2
435.000vnđ

Thống Nhất

14:00

Ga Huế

15:30

03:30

Ga Hà Nội

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE24
NML
585.000vnđ
SE24
K6 Tầng 1
975.000vnđ
SE24
K6 Tầng 2
935.000vnđ
SE24
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE24
K4 tầng 1
1.010.000vnđ
SE24
K4 Tầng 2
1.000.000vnđ

Thống Nhất

15:23

Ga Huế

13:19

04:50

Ga Hà Nội

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE2
NML
585.000vnđ
SE2
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE2
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE2
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE2
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE2
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

16:39

Ga Huế

12:43

05:30

Ga Hà Nội

596.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
596.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
884.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
759.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
1.055.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
993.000vnđ

Thống Nhất

05:31

Ga Huế

14:19

19:58

Ga Hà Nội

581.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
581.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
855.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
804.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
677.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
955.000vnđ
SE6
K4 Tầng 2
901.000vnđ

Thống Nhất

12:31

Ga Đà Nẵng

16:04

04:50

Ga Hà Nội

665.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE2
NML
665.000vnđ
SE2
K6 Tầng 1
1.028.000vnđ
SE2
K6 Tầng 2
966.000vnđ
SE2
K6 Tầng 3
811.000vnđ
SE2
K4 tầng 1
1.149.000vnđ
SE2
K4 Tầng 2
1.081.000vnđ

Thống Nhất

13:58

Ga Đà Nẵng

15:17

05:30

Ga Hà Nội

678.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
678.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
1.031.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
967.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
831.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
115.400vnđ
SE4
K4 Tầng 2
1.086.000vnđ

Thống Nhất

02:47

Ga Đà Nẵng

16:56

19:58

Ga Hà Nội

659.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
659.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE6
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

08:15

Ga Đà Nẵng

18:55

03:30

Ga Hà Nội

501.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN2
NML
501.000vnđ
TN2
K6 Tầng 1
735.000vnđ
TN2
K6 Tầng 2
671.000vnđ
TN2
K6 Tầng 3
601.000vnđ

Thống Nhất

18:40

Ga Đà Nẵng

17:53

12:33

Ga Hà Nội

650.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE20
NML
650.000vnđ
SE20
K6 Tầng 1
1.025.000vnđ
SE20
K6 Tầng 2
965.000vnđ
SE20
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE20
K4 tầng 1
1.150.000vnđ
SE20
K4 Tầng 2
1.080.000vnđ

Thống Nhất

03:13

Ga Nha Trang

25:19

04:50

Ga Hà Nội

1.063.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE2
NML
1.063.000vnđ
SE2
K6 Tầng 1
1.604.000vnđ
SE2
K6 Tầng 2
1.505.000vnđ
SE2
K6 Tầng 3
1.258.000vnđ
SE2
K4 tầng 1
1.796.000vnđ
SE2
K4 Tầng 2
1.691.000vnđ

Thống Nhất

04:52

Ga Nha Trang

24:30

05:30

Ga Hà Nội

1.084.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
1.084.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
1.679.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
1.574.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
1.346.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
1.885.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
1.771.000vnđ

Thống Nhất

16:21

Ga Nha Trang

27:29

19:58

Ga Hà Nội

1.053.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
1.053.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
1.589.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
1.491.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
1.247.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
1.779.000vnđ
SE6
K4 Tầng 2
1.678.000vnđ

Thống Nhất

09:50

Ga Lào Cai

11:35

20:15

Ga Hà Nội

305.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
CL4
NML
305.000vnđ
CL4
K6 Tầng 1
535.000vnđ
CL4
K6 Tầng 2
505.000vnđ
CL4
K6 Tầng 3
450.000vnđ
CL4
K4 tầng 1
635.000vnđ
CL4
K4 Tầng 2
630.000vnđ

Orient Express

19:35

Ga Lào Cai

8:45

04:10

Ga Hà Nội

550.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP2
Deluxe
550.000vnđ
SP2
VIP Cabins 2
2.350.000vnđ
SP2
VIP Cabins 1
2.550.000vnđ

King Express

20:20

Ga Lào Cai

8:15

05:20

Ga Hà Nội

545.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP4
Superior
545.000vnđ
SP4
Business
575.000vnđ
SP4
Private Business
2.440.000vnđ
SP4
Deluxe
625.000vnđ
SP4
Private Deluxe
2.640.000vnđ

Thống Nhất

18:00

Ga Lào Cai

9:25

03:30

Ga Hà Nội

315.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
LC2
NML
315.000vnđ
LC2
K6 Tầng 1
540.000vnđ
LC2
K6 Tầng 2
510.000vnđ
LC2
K6 Tầng 3
455.000vnđ
LC2
K4 tầng 1
645.000vnđ
LC2
K4 Tầng 2
640.000vnđ

King Express

19:35

Ga Lào Cai

8:45

04:10

Ga Hà Nội

545.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP2
Superior
545.000vnđ
SP2
Business
575.000vnđ
SP2
Private Business
2.440.000vnđ
SP2
Deluxe
625.000vnđ
SP2
Private Deluxe
2.640.000vnđ
 • Công ty
 • Dich vụ
 • Điểm đi
 • Điểm đến
 • Giá

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

06:04

01:34

Ga Vinh

285.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
285.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
394.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
371.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
318.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
437.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
413.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

5:25

03:25

Ga Vinh

291.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
291.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
411.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
388.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
337.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
456.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
431.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

6:04

15:04

Ga Vinh

283.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
283.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
375.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
354.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
303.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
415.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
393.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

6:28

19:38

Ga Vinh

233.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
233.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
343.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
316.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
286.000vnđ

Thống Nhất

22:30

Ga Hà Nội

6:55

05:25

Ga Vinh

280.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
NA1
NML
280.000vnđ
NA1
K6 Tầng 1
420.000vnđ
NA1
K6 Tầng 2
400.000vnđ
NA1
K6 Tầng 3
345.000vnđ
NA1
K4 tầng 1
455.000vnđ
NA1
K4 Tầng 2
435.000vnđ

Thống Nhất

20:40

Ga Hà Nội

11:30

08:10

Ga Đồng Hới

445.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
QB1
NML
445.000vnđ
QB1
K6 Tầng 1
670.000vnđ
QB1
K6 Tầng 2
635.000vnđ
QB1
K6 Tầng 3
530.000vnđ
QB1
K4 tầng 1
750.000vnđ
QB1
K4 Tầng 2
710.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

10:05

05:35

Ga Đồng Hới

456.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
456.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
634.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
535.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
708.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

9:25

07:25

Ga Đồng Hới

465.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
465.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
633.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
546.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
709.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

10:22

19:22

Ga Đồng Hới

451.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
451.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
611.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
575.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
486.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
681.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
641.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

11:09

00:19

Ga Đồng Hới

349.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
349.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
548.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
501.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
451.000vnđ

Thống Nhất

20:05

Ga Hà Nội

13:44

09:49

Ga Huế

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE23
NML
585.000vnđ
SE23
K6 Tầng 1
975.000vnđ
SE23
K6 Tầng 2
935.000vnđ
SE23
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE23
K4 tầng 1
1.010.000vnđ
SE23
K4 Tầng 2
1.000.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

13:18

08:48

Ga Huế

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
585.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

12:27

10:27

Ga Huế

596.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
596.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
884.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
759.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.055.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
993.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

13:42

22:42

Ga Huế

581.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
581.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
855.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
804.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
677.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
955.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
901.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

15:56

11:26

Ga Đà Nẵng

665.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
665.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
1.028.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
966.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
811.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.149.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
1.081.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

16:00

13:00

Ga Đà Nẵng

678.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
678.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
1.031.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
967.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
831.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.154.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
1.086.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

16:28

01:28

Ga Đà Nẵng

659.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
659.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
941.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
885.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
744.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
1.051.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
991.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

17:39

06:49

Ga Đà Nẵng

501.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
501.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
735.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
671.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
601.000vnđ

Thống Nhất

20:10

Ga Hà Nội

16:10

12:20

Ga Đà Nẵng

650.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE19
NML
650.000vnđ
SE19
K6 Tầng 1
1.025.000vnđ
SE19
K6 Tầng 2
965.000vnđ
SE19
K6 Tầng 3
805.000vnđ
SE19
K4 tầng 1
1.150.000vnđ
SE19
K4 Tầng 2
1.080.000vnđ

Thống Nhất

19:30

Ga Hà Nội

25:44

21:14

Ga Nha Trang

1.063.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1
NML
1.063.000vnđ
SE1
K6 Tầng 1
1.604.000vnđ
SE1
K6 Tầng 2
1.505.000vnđ
SE1
K6 Tầng 3
1.258.000vnđ
SE1
K4 tầng 1
1.796.000vnđ
SE1
K4 Tầng 2
1.691.000vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

24:04

22:04

Ga Nha Trang

1.084.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE3
NML
1.084.000vnđ
SE3
K6 Tầng 1
1.679.000vnđ
SE3
K6 Tầng 2
1.574.000vnđ
SE3
K6 Tầng 3
1.346.000vnđ
SE3
K4 tầng 1
1.885.000vnđ
SE3
K4 Tầng 2
1.771.000vnđ

Thống Nhất

09:00

Ga Hà Nội

26:36

11:36

Ga Nha Trang

1.053.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE5
NML
1.053.000vnđ
SE5
K6 Tầng 1
1.589.000vnđ
SE5
K6 Tầng 2
1.491.000vnđ
SE5
K6 Tầng 3
1.247.000vnđ
SE5
K4 tầng 1
1.779.000vnđ
SE5
K4 Tầng 2
1.678.000vnđ

Thống Nhất

13:10

Ga Hà Nội

28:33

17:43

Ga Nha Trang

801.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN1
NML
801.000vnđ
TN1
K6 Tầng 1
1.301.000vnđ
TN1
K6 Tầng 2
1.185.000vnđ
TN1
K6 Tầng 3
1.057.000vnđ

Thống Nhất

00:30

Ga Hà Nội

01:15

Ga Sài Gòn

4.345vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE1/2
NML
1.423.434vnđ

Thống Nhất

22:00

Ga Hà Nội

9:20

7:33

Ga Lào Cai

315.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
LC1
NML
315.000vnđ
LC1
K6 Tầng 1
540.000vnđ
LC1
K6 Tầng 2
510.000vnđ
LC1
K6 Tầng 3
455.000vnđ
LC1
K4 tầng 1
645.000vnđ
LC1
K4 Tầng 2
640.000vnđ

Thống Nhất

06:10

Ga Hà Nội

10:25

15:56

Ga Lào Cai

305.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
LC3
NML
305.000vnđ
LC3
K6 Tầng 1
535.000vnđ
LC3
K6 Tầng 2
505.000vnđ
LC3
K6 Tầng 3
450.000vnđ
LC3
K4 tầng 1
635.000vnđ
LC3
K4 Tầng 2
630.000vnđ

Orient Express

21:10

Ga Hà Nội

8:20

05:30

Ga Lào Cai

550.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP1
Deluxe
550.000vnđ
SP1
VIP Cabins 2
2.300.000vnđ
SP1
VIP Cabins 1
2.500.000vnđ

King Express

Nước Uống

Chi tiết

21:10

Ga Hà Nội

8:20

05:30

Ga Lào Cai

545.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP1
Superior
545.000vnđ
SP1
Business
575.000vnđ
SP1
Private Business
2.440.000vnđ
SP1
Deluxe
625.000vnđ
SP1
Private Deluxe
2.640.000vnđ

King Express

Nước Uống

Chi tiết

21:50

Ga Hà Nội

8:15

06:25

Ga Lào Cai

535.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SP3
Superior
535.000vnđ
SP3
Business
565.000vnđ
SP3
Private Business
2.340.000vnđ
SP3
Deluxe
615.000vnđ
SP3
Private Deluxe
2.540.000vnđ

Thống Nhất

16:40

Ga Đồng Hới

13:00

05:40

Ga Hà Nội

445.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
QB2
NML
445.000vnđ
QB2
K6 Tầng 1
670.000vnđ
QB2
K6 Tầng 2
635.000vnđ
QB2
K6 Tầng 3
530.000vnđ
QB2
K4 tầng 1
750.000vnđ
QB2
K4 Tầng 2
710.000vnđ

Thống Nhất

18:30

Ga Đồng Hới

10:05

04:50

Ga Hà Nội

456.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn

Thống Nhất

19:37

Ga Đồng Hới

9:38

05:30

Ga Hà Nội

465.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
465.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
673.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
633.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
546.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
751.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
709.000vnđ

Thống Nhất

09:01

Ga Đồng Hới

10:42

19:58

Ga Hà Nội

451.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
451.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
611.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
575.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
486.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
681.000vnđ
SE6
K4 Tầng 2
641.000vnđ

Thống Nhất

15:15

Ga Đồng Hới

11:55

03:30

Ga Hà Nội

349.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN2
NML
349.000vnđ
TN2
K6 Tầng 1
548.000vnđ
TN2
K6 Tầng 2
501.000vnđ
TN2
K6 Tầng 3
451.000vnđ

Thống Nhất

22:44

Ga Vinh

5:59

04:50

Ga Hà Nội

285.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE2
NML
285.000vnđ
SE2
K6 Tầng 1
394.000vnđ
SE2
K6 Tầng 2
371.000vnđ
SE2
K6 Tầng 3
318.000vnđ
SE2
K4 tầng 1
437.000vnđ
SE2
K4 Tầng 2
413.000vnđ

Thống Nhất

23:46

Ga Vinh

5:44

05:30

Ga Hà Nội

291.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE4
NML
291.000vnđ
SE4
K6 Tầng 1
411.000vnđ
SE4
K6 Tầng 2
388.000vnđ
SE4
K6 Tầng 3
337.000vnđ
SE4
K4 tầng 1
456.000vnđ
SE4
K4 Tầng 2
431.000vnđ

Thống Nhất

13:20

Ga Vinh

6:31

19:58

Ga Hà Nội

283.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE6
NML
283.000vnđ
SE6
K6 Tầng 1
375.000vnđ
SE6
K6 Tầng 2
354.000vnđ
SE6
K6 Tầng 3
303.000vnđ
SE6
K4 tầng 1
415.000vnđ

Thống Nhất

20:21

Ga Vinh

6:57

03:30

Ga Hà Nội

233.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
TN2
NML
233.000vnđ
TN2
K6 Tầng 1
343.000vnđ
TN2
K6 Tầng 2
316.000vnđ
TN2
K6 Tầng 3
286.000vnđ

Thống Nhất

21:20

Ga Vinh

6:34

03:54

Ga Hà Nội

280.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
NA2
NML
280.000vnđ
NA2
K6 Tầng 1
420.000vnđ
NA2
K6 Tầng 2
400.000vnđ
NA2
K6 Tầng 3
345.000vnđ
NA2
K4 tầng 1
455.000vnđ
NA2
K4 Tầng 2
435.000vnđ

Thống Nhất

14:00

Ga Huế

15:30

03:30

Ga Hà Nội

585.000vnđ

Loại vé

 • Số hiệu tàu
 • Kiểu ghế
 • hạng/1 Người lớn
 • Chọn
SE24
NML
585.000vnđ
SE24
K6 Tầng 1
975.000vnđ